BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT
DT: 72.00m2
Giá: 5000.00 triệu
Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
DT: 73.00m2
Giá: 5400.00 triệu
Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
DT: 74.00m2
Giá: 6300.00 triệu
Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
DT: 60.00m2
Giá: 5300.00 triệu
Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
DT: 49.20m2
Giá: 4750.00 triệu
Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
DT: 72.00m2
Giá: 4350.00 triệu
Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh