0919 296 429

Bất Động Sản Bình Thạnh

DT: 73.00m2
Giá: 5400.00 triệu
Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
10/04/2020
DT: 74.00m2
Giá: 6300.00 triệu
Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
11/04/2020
DT: 60.00m2
Giá: 5300.00 triệu
Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
11/04/2020
DT: 49.20m2
Giá: 4750.00 triệu
Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
11/04/2020
DT: 72.00m2
Giá: 5000.00 triệu
Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
19/06/2020