0919 296 429
01/24/2016

Trung ương giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng

'Ban chấp hành Trung ương XI giới thiệu ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Xuân Phúc và bà Nguyễn Thị Kim Ngân lần lượt giữ các vị trí Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội', ông Vũ Trọng Kim, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc xác nhận bên lề Đại hội Đảng XII.

Hội nghị TƯ 14 giới thiệu các nhân sự chủ chốt như thế nào thưa ông?

Ban chấp hành Trung ương XI giới thiệu Chủ tịch nước là ông Trần Đại Quang, Thủ tướng là ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Hội nghị Trung ương 14 đã chuẩn bị nhân sự chủ chốt theo hướng đó. Nhân sự của Ban chấp hành Trung ương khóa XII được chuẩn bị kỹ ở 3 hội nghị. Đặc biệt Hội nghị Trung ương 14 chuẩn bị cho 4 vị trí chủ chốt. Trong Bộ Chính trị thảo luận rất kỹ, theo báo cáo là thảo luận từng trường hợp một.

Đối với vị trí Tổng bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Bộ Chính trị tín nhiệm hoàn toàn. Có một số đồng chí khác được giới thiệu thì tự rút để dồn sự tín nhiệm cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi phát biểu tại Hội nghị Trung ương 14 là hoanh nghênh đồng chí Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí khác của Bộ Chính trị đã tự nguyện xin thôi làm ứng cử viên để dồn sự tín nhiệm cho đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Đó là trách nhiệm, tâm huyết và chia sẻ trách nhiệm với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và toàn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Nội bộ trong Bộ Chính trị tôi thấy rất ổn. Theo tôi, về nhân sự chủ chốt làm như thế là rất kỹ, không còn ý kiến gì khác nữa, và dân chủ tuyệt đối. Tôi tham gia 14 lần kiểm phiếu cho các chức danh đó. Đầu tiên thống nhất phương án, sau đó đi vào nhân sự và đề cử các nhân sự vào vị trí vào chủ chốt. Các trường hợp này đều nhận được sự nhất trí cao.

Đại hội lần này tôi tin tưởng các đại biểu ủng hộ sự chuẩn bị kỹ đó, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ. Khi dân chủ, cởi mở bằng lá phiếu quyết định rồi thì sự thống nhất và đoàn kết trong Đảng rất cao. Bên ngoài có nói thế này thế kia thì đó là luận điệu của kẻ xấu, ý đồ riêng. Còn vào tổ chức Đảng, tôi rất tin tưởng các đại biểu, là những người được dân tin tưởng gửi gắm. 

trung-uong-gioi-thieu-ong-nguyen-xuan-phuc-lam-thu-tuong

Vũ Trọng Kim, Phó chủ tịch tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: LHQ

- Theo ông, liệu có khả năng đại biểu ngoài Trung ương đề cử 4 lãnh đạo đã xin rút vào vị trí Tổng bí thư?

- Đại biểu giới thiệu hay không thì đó là ý chí và nguyện vọng của đại biểu. Đại hội sẽ quyết định. Nhưng ý kiến cá nhân của đồng chí được đề cử rất quan trọng, rằng có sẵn sàng không nếu trúng cử. Các đại biểu phải quan tâm ý kiến đồng chí đó. Như thế mới là trao đổi thống nhất, đoàn kết hành động và tôi mong muốn Đảng đưa ai ra thì phiếu phải cao để nhân dân thấy Đại hội tín nhiệm, thế giới thấy ta còn khó khăn nhưng đảm bảo dân chủ, tập trung, thống nhất ý chí.

Nếu được đề cử, cá nhân đồng chí được đề cử phải tự xin rút, vì Ban chấp hành Trung ương là tổ chức chặt chẽ, giới thiệu ra ai thì quyết định bằng đa số phiếu. Anh phải chấp hành và tự rút. Tất nhiên, theo Quy chế bầu cử đã được thông qua, Đại hội sẽ quyết định cuối cùng. Nhưng cá nhân đó nêu ý kiến của mình cũng rất quan trọng, tức anh không sẵn sàng làm lãnh đạo thì tôi nghĩ đa số nhất trí thôi.

Bộ Chính trị giới thiệu một người cho chức danh Tổng bí thư nhưng ra Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu thêm 4 người nữa. Nếu Đại hội sẽ giới thiệu thêm nhiều người vào vị trí này nữa thì theo quy chế sẽ phải xử lý thế nào? 

- Tôi nghĩ rằng dân chủ của mình là thoải mái. Các đại biểu có quyền giới thiệu. Tôi cũng vừa thực hiện quyền đó ở Đoàn. Người được giới thiệu có thể xin rút và có thể ở lại danh sách, nhưng số đó không được quá 30% tổng số được bầu chính thức để lựa chọn, quyết định.

Quyền lãnh đạo điều khiển toàn bộ Đại hội là của Đoàn Chủ tịch. Trong các trường hợp nhân sự nói chung từ ủy viên Trung ương đến chủ chốt đều hỏi ý kiến Đại hội và Đoàn Chủ tịch sẽ giải quyết. Tình huống như thế nào tôi không thể nói trước.

- Vấn đề đảm bảo công bằng giữa những người ứng cử, được đề cử tại Đại hội với nhân sự Trung ương giới thiệu ra sao?

- Danh sách của Trung ương giới thiệu và danh sách được giới thiệu tại Đại hội cho đủ danh sách dự kiến, không vượt quá số chính thức là 30%. Tất cả đều công bằng như nhau. Đại biểu có quyền lựa chọn trong số đó, cuối cùng người trúng cử là người có số phiếu cao hơn. Tuyệt đối không có phân biệt, điều này quy chế bầu cử đã nói rõ.

Trường hợp con số đề cử vượt quá 30% số dư thì giải quyết như thế nào?

- Khi đó sẽ hỏi ý kiến đại hội cho rút dần. Sẽ có tín nhiệm trong số giới thiệu thêm, sẽ lấy từ trên xuống dưới để bù vào. Việc này sẽ được làm bằng cách bỏ phiếu kín, đảm bảo dân chủ tuyệt đối.

Danh sách giới thiệu ủy viên hiện là 221 lấy 200, đã có số dư. Đại hội sẽ bầu thêm để có số dư không quá 30%. Như vậy tối đa giới thiệu tại đại hội là 31, nếu số giới thiệu nhiều hơn thì dựa trên phiếu tín nhiệm để lựa chọn.

Hoàng Thùy-vnexpress

vinpearl